Windmolens? Ja!

Windmolens, ja of nee? De Friese politiek was lang tegen, maar sinds half 2020 zijn er mogelijkheden. LECO-energie is positief daarover. Leo Andringa: “We komen op veel agrarische bedrijven om asbestdaken te saneren en er zonnepanelen op te plaatsen. Ik zie daar een molen niet misstaan!”

De discussie over windmolens op land was in Fryslân lange tijd taboe. De provinciale politiek bood geen ruimte om windmolens bij bedrijven of agrarische bedrijven te plaatsen. Dorpsmolens waren niet toegestaan. Niet te bevatten, want ons landschap is door de eeuwen heen voorzien van vele molens.

De doorbraak is er nu; we hebben het dan over vijftien meter hoge windmolens met houten wieken. In de gemeenten Opsterland en Heerenveen wordt op gemeentelijk niveau de plaatsing van windmolens onderzocht. Het beleid lijkt te worden dat windmolens geplaatst mogen worden mits de energie ten behoeve komt van het agrarische bedrijven zelf.

LECO-energie zal in 2021 een plan ontwikkelen om bij diverse agrarische bedrijven/boerderijen windmolens te plaatsen voor de eigen stroomvoorziening. Dit plan zal met de agrariërs worden besproken. LECO richt zich dus niet alleen op duurzaamheid in de dorpen, maar pakt ook de duurzaamheid van het agrarisch gebied aan.

We staan open voor vragen over de plaatsing van deze windmolens; we helpen graag mee met de realisatie. Neem gerust contact op.