Werkplan 2021

Dit is het jaarplan 2021 van LECO-energie. We zetten volop in op zonnepanelen en de ruimte daarvoor: grote daken en geschikte grond.

Nieuwe aanvragen SDE 2e ronde 2020/1e en 2e ronde 2021

De minister wil met spoed zonnepanelen op daken van schoolgebouwen en overheidsgebouwen en op daken van bedrijven. We lopen achter om de klimaatdoelen te halen. Daarom heeft de minister extra geld beschikbaar gesteld door middel van een uitbreiding van het aantal subsidierondes.

Windmolens

LECO-energie zal in 2021 een plan ontwikkelen om bij diverse agrarische bedrijven/boerderijen windmolens te plaatsen voor de eigen stroomvoorziening. Dit plan zal met de agrariërs worden besproken. LECO richt zich dus niet alleen op duurzaamheid in de dorpen, maar pakt ook de duurzaamheid van het agrarisch gebied aan. (Lees hier meer over windmolens.)

Projecten 2021 Aantal panelen Aantal kwh Co2-besparing
Schooldakrevolutie: 5 x 500 panelen 2.500 750.000 200.000 kg
Zonneplan op grond, 1e fase

Zonneplan op grond, 2e fase

3.600

3.000

1.980.000 528.000 kg
Daken werven: 5 x 1.000 panelen 5.000 1.500.000 400.000 kg
Totaal 14.100 4.230.000 1.128.000 kg

Toelichting werkplan 2021

De SDE-subsidierondes voor zonnepanelen, ledverlichting en warmtepompen en dergelijke zijn in 2020 uitgebreid. De komende tijd gaan wij veel tijd investeren om nieuwe aanvragen aan te pakken. Op 24 november 2020 zijn aanvragen voor SDE ++ subsidie de deur uit gegaan. Worden die gehonoreerd, dan kunnen we in het 2e kwartaal 2021 tussen 3000 en 4000 zonnepanelen plaatsen. Daarnaast verwachten we ook dat particulieren nog 2000 zonnepanelen op hun daken gaan leggen.

Toelichting: schooldakrevolutie

De schooldakrevolutie is in 2019 geleden ontstaan. Ruim 6000 scholen hebben nog zonnepanelen nodig. Er is een stichting die een fonds heeft opgezet van 100 miljoen euro. De scholen kunnen daaruit zonnepanelen financieren. De schooldakrevolutie gaat de scholen helpen met de technische aspecten, de papierwinkel en de financiering. De bedoeling is dat de scholen zelf niets hoeven te investeren, terwijl ze wel vanaf de eerste geld kunnen besparen.

Uit het fonds worden leningen aangeboden voor een hele lange periode en tegen een heel lage rente, zodat scholen kunnen investeren in zonnepanelen en ledverlichting. Honderd procent financiering tegen een lage rente en een looptijd van 15 jaar. Rekenvoorbeeld: een school met 200 zonnepanelen op het dak bespaart al snel 6.000 euro per jaar.

Provinciale ambassadeurs van de stichting werken samen met LECO-energie aan verduurzaming van de scholen in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Opsterland, Heerenveen en Smallingerland. Gemeenten en schoolbesturen zijn positief. Door corona is de voortgang belemmerd, maar in 2021 wordt de draad weer opgepakt.