Nieuws

Werkplan LECO 2013 - 2015.

Geplaatst door Leo Andringa (leo) op Oct 16 2013
Nieuws >>

 Het werkplan van LECO 2013-2015 is zeer ambiteus. Als er geen ambitie in zit dan verdwijnt ook de druk om de energievermindering te realiseren. De gemeente Opsterland heeft in het milieubeleidsplan nog steeds staan,dat Opsterland in 2030 energieneutraal zal moeten zijn. Dat vindt LECO tever weg. Wij willen een forse bijdrage leveren om die doelstelling dichterbij te halen. 

Daarvoor is het nodig, dat er zonnepanelen worden gelegd op daken van woningen en gebouwen, boerderijen enz. Denk maar eens aan de openbare gebouwen, scholen, sportgebouwen en dorpshuizen. De komende jaren wordt er nieuwe scholen en andere accommodaties gebouwd. Wat is dan mooier om direct energieneutrale accommodaties te realiseren. Niet alleen de elektriciteitsopwekking krijgt aandacht in het werkplan, maar de biovergisting. 

Samen met de organisaties van agrariers wordt onderzoek of de bedrijven ook compleet zelfvoorzienend kunnen worden. 

Binnenkort wordt ook een actie gestart voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van scholen, die recent zijn gebouwd. Ouders van onze schooljeugd kunnen daar een bijdrage in leveren. Ook de leden van sportaccommodaties kunnen door zelf een pakket zonnepanelen via LECO aan te schaffen hun sportvereniging helpen aan zonnepanelen voor het clubgebouw, waardoor direct op energie/electriciteit wordt bespaard.

Een poging wordt gedaan om met de bouwbedrijven in Opsterland een overeenkomst te sluiten om isolerende voorzieningen aan te brengen in woningen en gebouwen. Het is vaak om onbekend, dat er door eef investeringen fors op energie kan worden bespaard. 

Natuurlijk wordt rekening gehouden met de bevordering van werkgelegenheid. De bouwondernemers zullen hopelijk extra personeel nodig hebben. Met z'n allen moeten we de schouders er onder zetten. LECO wil hieraan bijdragen.

 

Laatst vernieuwd: Oct 16 2013 om 7:27 AM

Terug