Nieuws

Tweede informatiebijeenkomst verduurzaming Jubbega-Hoornsterzwaag op 24 februari 2020 om 19.30 uur in de Kompenije.

Geplaatst door Leo Andringa (leo) op Feb 03 2020
Nieuws >>

Een paar weken geleden is er een informatiebijeenkomst gehouden over de verduurzaming van de dorpen Jubbega-Hoornsterzwaag. De zaal waar de informatiebijeenkomst werd gehouden was stampvol. Zitplaatsen tekort en zijn er toen stoelen bijgeplaatst. Ruim 100 belangstellende hebben de informatie bijeenkomst bijgewoond.

Uit reacties hebben wij begrepen, dat er behoefte bestaat om nog een volgende bijeenkomst te houden. Verschillende redenen : belangstellenden waren verhinderd ; hebben nog vragen enz. De voorbereidingsgroep zal nog een tweede bijeenkomst organiseren en wel op maandag 24 februari 2020 om 19.30 uur.  Concrete vragen kunt u stellen, maar als het over uw eigen situatie gaat, dan is het beter om een afspraak te maken. Wij denken ook om een inloop spreekuur in te stellen. Daarover later meer.

Waarom over de verduurzaming te praten ? Simpel. De regering heeft in de klimaatwet 2019 vastgelegd dat er veel gedaan moet worden om op energie te besparen. Stroom en gas is niet onuitputbaar.  Maatregelen moet worden getroffen door zon en wind voor stroomproductie. De gaswinning wordt over een aantal jaren stop gezet. Daar moet iets anders voor terug komen. De provincies en de gemeenten hebben een opdracht gekregen om de energietransities te regelen en uit te voeren. De een na de andere gemeenten komen met ambitieuze doelen. Energieneutraal in 2030 …. !  De ene gemeente heeft de lat hoger gelegd dan de andere.

In Fryslân zijn op dit moment plm. 55 energie-coöperaties actief. LECO-energie is daar een van. Het dorp Jubbega en met name het bestuur van het MFA de Kompenije heeft LECO-energie benaderd om mee te denken om het energieverbruik in dit complex naar beneden te brengen.

De voorbereidingsgroep heeft plannen gemaakt om dat voor elkaar te brengen. Bijvoorbeeld stroomkosten naar beneden te brengen, kan door zonnepanelen te plaatsen op het dak van het gebouw. Er kunnen plm. 500 zonnepanelen worden geplaatst.  In geld uitgedrukt levert dat een besparing op van plm. € 25.000 per jaar.  Een slok op een borrel!  Onvoldoende om op € 0 uit te komen. Dan moet er nog veel meer gebeuren. Het bestuur van de Kompenije moet dan investeren in 500 zonnepanelen, maar dat geld is er niet en om het te lenen is ook geen oplossing !

De hersens zijn gekraakt. Er zijn enkele acties bedacht en besproken. De drie actie op een rij :

Actie 1. Zonnepanelen op eigen dak.  Particulieren die 10 of meer zonnepanelen kopen bij LECO en door hun installatiebedrijf laten plaatsen tegen concurrerende prijzen, kunnen dan 1 zonnepaneel gratis doneren aan MFA de Kompenije.  Door de particulieren betalen dus niet die ene gratis zonnepaneel en is niet in de prijs verwerkt.

 

Actie 2. Zonnepanelen op het dak van een ander.  Niet iedereen heeft een geschikt dak voor het plaatsen van zonnepanelen. Daar is een andere oplossing voor. Dat wordt de postcoderegeling genoemd.  Die huishoudens kunnen certificaten kopen van € 275 per paneel.   De energiebelasting van € 43 per paneel per jaar  krijgt de bezitter van de certificaten gedurende 15 jaar terugbetaald.  Met de inleggelden van € 275 per paneel wordt door LECO de aanleg van zonnepanelen op het dak of grond van een ander betaald. Met de stroomopbrengst exploiteert LECO de aanleg, beheer en onderhoud van de zonnepanelen. Het bestuur heeft afgesproken, dat de inleggelden per paneel in 15 jaar worden terugbetaald. Per jaar betekent dat € 18 per paneel per jaar.  Totaal dus € 43  energiebelasting en € 18 per paneel aflossing =l €  61 per paar per paneel.

Als u 10 certificaten koopt dan wordt er ook 1 zonnepaneel aan MFA de Kompenije gedoneerd.

Aktie 3.  Klant worden voor levering van stroom en gas bij Energie van Ons.  

In Fryslân zijn ongeveer 55 energie-coöperaties actief.  LECO energie is daar een van.  De coöperaties zijn eigenaar van het leveringsbedrijf van stroom en gas , genaamd Energie van Ons.  Al 18 maanden achtereen de goedkoopste! Gemiddeld is Energie van Ons € 40,93 per jaar goedkoper dan Vattenfall , Essent en Vandebron.

Als u klant wordt via LECO van Energie van Ons voor stroom en gas , dan krijgt LECO een vergoeding. Van die vergoeding wordt € 40 per jaar door LECO  uitbetaald aan de vereniging, organisatie, mfa of sportclub enz. die door u als klant wordt aangewezen.

Wie wordt er allemaal wijzer van : dat bent u als klant, de verenigingen in de dorpen en het MFA de Kompijne en de gebruikers/huurders van die gebouw.   

Er is dan sprake van een win-win-win situatie !!!   Doe deze mee aan deze acties.

 

Kunnen de dorpen Jubbega-Hoornsterzwaag de duurzaamste worden ?

Ja, dat kan !  Er zal dan veel moeten gebeuren en plannen moeten worden uitgewerkt.

Met het plaatsen zonnepanelen is veel te bereiken.  De huishoudens van woningen ( 4325 ) in de dorpen Jubbega-Hoornsterzwaag verbruiken ruim 5,4 miljoen kwh stroom per jaar. Dat kan worden opgebracht door ruim 18.000 zonnepanelen.

Hierin is nog niet meegenomen het stroomverbruik van winkels, bedrijven, boerderijen en van andere gebouwen.  Het is een hele uitdaging om hieraan te werken.

LECO energie zal zich inspannen om op de daken van die winkels, bedrijven, boerderijen en andere gebouwen zonnepanelen te plaatsen. Om het eigen verbruik naar beneden en ook groene stroom voor te verkopen aan leveringsbedrijven.

 

Laatst vernieuwd: Feb 04 2020 om 2:02 PM

Terug