Nieuws

LECO is springlevend. Ontwikkelen projecten voor opwekken van zonneenergie.

Geplaatst door Leo Andringa (leo) op May 18 2013
Nieuws >>

 Een van de ambities van LECO is om stroom op te wekken door gebruik te maken van de zon. Bij de start van LECO is dit een belangrijk bespreekpunt geweest. Waar moet LECO zich het eerst mee bezighouden? Met het werven van leden en klanten voor de levering van stroom en gas. Of met de productie van stroom en gas om in de eigen energievoorziening te voorzien. Het bestuur is met beide zaken bezig. 

Een van de projecten is om 1000 zonnepanelen op de daken van de bedrijfsgebouwen van een agrarier gelegd te krijgen. De stroom wordt geleverd aan het net en LECO kan dit doorverkopen aan de klanten. Hieraan zitten nog haken en ogen en we zijn als lokale cooperatie afhankelijk van regerings maatregelen, die nog moeten worden getroffen. Een van de maatregelen wordt per 1 juli 2013 ingevoerd. Dat is de salderings kwestie. In het kort komt het er op neer,dat de overproductie van stroom kan worden geleverd aan het net. Dat kon maar voor een particulier tot 5000 kwH per jaar. Per 1 juli kan onbeperkt worden geleverd. 

Een tweede project betreft de invulling van de bestemming an het complex de Vries Kozijnen in Gorredijk. Wij hebben ons gemeld, dat we willen deelnemen in dit project door o.a. De daken van het complex te bedekken met zonnepanelen voor de grootschalige opwekking an stroom. Er zijn besprekingen aan de gang. Het is een hele klus om alle initiatieven voor dit gebouwencomplex bestemmingen te vinden, die niet met elkaar botsen. 

Het komt voor dat we contact hebben met ondernemers,die een bedrijf willen starten. Zo zijn er ook contacten voor de vestiging van een bio vergistingsbedrijf in Opsterland. Een bedrijf voor de opwekking van gas. Mocht dit lukken dan ontstaat er werk voor ruim 50 mensen. 

Met andere projecten waar we mee bezig zijn, kunnen we nu niets meer vertellen want dat kan de slagingskans verkleinen.

 

Laatst vernieuwd: May 18 2013 om 8:36 AM

Terug