Nieuws

Goedkoop gelden lenen voor energiebesparingen en subsidie zonnepanelen.

Geplaatst door Leo Andringa (leo) op May 24 2013
Nieuws >>

 De provincies Fryslan, Groningen en Drenthe komen op 1 juni 2013 met een duurzaamheidslening. Particuliere woningeigenaren maken van de lening voor het nemen van energiebesparende maatregelen. De rente van de lening is maximaal 2,4 procent. Dat is veel lager dan het rentetarief van banken. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2013 worden inediend.

Voorwaarden duurzaamheidslening.

De aanvrager van een lening moet eigenaar en bewoner zijn van een woning zijn in Noord-Nederland. Bijkomende voorwaarde is dat de woning voor 1995 is gebouwd en opgeleverd. Het rentevoordeel bedraagt maximaal 3 procent korting op het actuele,commerciele tarief. 

De kosten voor de energiebesparende maatregelen moeten minimaal 2500 euro bedragen. De lening is maximaal 15.000 euro. De rente staat gedurende de gehele looptijd van 10 tot 15 jaar. De eerste drie jaren zijn bovendien aflossingsvrij. Zeker in combinatie met de tijdelijke btw-verlaging van 6 procent en andere subsidies op bijvoorbeeld zonnepanelen kan het zeer ineressant zijn om juist nu over te gaan tot energiebesparingen.

veel woningbezitters stellen in deze onzekere tijden de verkop van hun woning uit. In plaats daarvan investeren ze in waarde behoud.Bijvoorbeeld door het nemen van energiebesparende maatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat particuliere woningeigenaren de afgelopen 3 jaar gemiddeld ruim € 4.000 investeerden. De noordelijke provincies willen dit bedrag met de duurzaamheidslening verdubbelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot lagere woonlasten,behoud van werkgelegenheid in innoatieve toepassingen in de bouw- en installatiesector.

Meer informatie.

Een uitgebreide beschrijving van de regeling, voorwaarden en het aanvraagformulier zijn hier te vinden. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland verstrekt de leningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is financiele patners voor de regeling. In totaal is 2,5 miljoen beschikbaar.

Door hierop te klikken krijgt u alle informatie en formulieren. 

http://www.snn.eu/subsidies/subsidieregelingen-particulieren/duurzaamheidslening-iebb/

Laatst vernieuwd: May 24 2013 om 1:43 PM

Terug