LECO komt naar u toe. Waar en wanneer

Op 5 maart 2015 in de Buorskip te Beetsterzwaag een info bijeenkomst voor de sportverenigingen, dorpshuizen en de kerken.

Op 5 maart a.s. om 20.00 uur wordt in de grote zaal een informatiebijeenkomst gehouden door LECO en Sportstroom. De exploitaties van deze organisaties staan onder druk. De energienota's drukken zwaar op de exploitaties. We willen daar wat aan doen. We willen u helpen om uw exploitatie te verlichten.

Informatie wordt gegeven over:

+ aanbiedingen voor nieuwe contracten van levering stroom en gas

+ aanleg van zonnepanelen installaties met mogelijk 100% financiering

+ subsidie- en fiskale mogelijkheden.

In de grote zaal van de Buorskip worden ook stands ingericht waar ook informatie wordt verstrekt  en zonnepanelen en omvormers bekeken kunnen worden. Zowel van LECO als van Sportstroom zijn deskundigen aanwezig om op uw specifieke vragfen antwoord te geven. Informatie over subsidies en belastingvoordelen wordt verstrekt.

Binnenkort worden de uitnodigingen aan de besturen verzonden. U dient zich voor de bijeenkomst aan te melden via de website van LECO.

De uitnodigingen kunt u lezen door hier op aan te klikken.

Uitnodiging aan :

sportverenigingen

dorpshuizen

en kerken.

 

Voorjaarsmarkt op maandag 12 mei a.s. vanaf 9.00 in Gorredijk.

LECO zal met een stand aanwezig zijn op de voorjaarmarkt. In de LECO stand zullen onze installatiebedrijven aanwezig zijn met zonnepanelen, omvormer, zonneboilers, ledverlichting, houtkachels, informatie over aardwarmte en besparingsadviezen over inkoop van groene stroom en gas. Veel geld is te besparen. LECO heeft ook acties, zoals een extra korting op de aanschaf van zonnepanelen.

                                        

Informatie bijeenkomst Ondernemend Gorredijk energieneutraal in 2020.

Op 20 november 2013 wordt in de Skans te Gorredijk een info avond georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers in Gorredijk om kennis te nemen van het aktieplan om Gorredijk in 2020 energieneutraal te hebben.

Door op Ondernemend Gorredijk energieneutraal te klikken kunt u de complete uitnodiging bekijken.

De presentatie van die avond kunt u bekijken door te klikken op presentatie.

 

De informatie bijeenkomsten over Leco zijn geweest.

De voorbereidingsgroep is zeer tevreden.Grote belangstelling voor de lokale energie cooperatie. Signalen van de aanwezigen bij de bijeenkomsten zijn opgepikt. Het nieuwe bestuur gaat hiermee aan de slag.   

De volgende uitnodiging  voor de informatiebijeenkomsten, zoals die is verspreid.

Gehouden informatiebijeenkomsten.

De eerste informatie bijeenkomst is gehouden in Beetsterzwaag. Ruim 60 mensen waren aanwezig. Dat het interessant was, bleek wel uit het feit, dat de avond pas om 22.30 uur kon worden afgesloten.

De presentaties zijn te bekijken door op onderstaande namen te klikken.

1. Presentatie Leco.

2. Presentatie Bouwe de Boer nut en noodzaak van lokale energie cooperaties.

Woensdag 23 januari 2013 was de tweede informatiebijeenkomst in Ureterp. Veel vragen over Leco. De inleider heeft bewust aan de orde gesteld wat de doelen en de missie van Leco zijn. Omdat er in de voorbereidingsgroep discussie is geweest, wat het belangrijkste doel is wat verwezenlijkt zal moeten worden. Is dat de verkoop van energie aan Leco klanten ; of is dat het treffen van energiebesparende voorzieningen aan woningen en gebouwen of is dat het zelf als Leco opwekken van energie. 

Tijdens de pauze is gevraagd op een enquete formulier aan te geven wat de aanwezigen het belangrijkste doel vinden. Opvallend is dat 66% vindt dat Leco als belangrijke doel moet hebben om zo goedkoop mogelijke energie aan haar klanten te leveren. Net iets lager scoort het zelf opwekken van stroom en gas. Er was een veel geringere score om in zetten op het aanpakken energiebesparende maatregelen aan woningen en gebouwen. 

Op 31 januari 2013 is in Gorredijk de laatste geplande info bijeenkomst gehouden. Boven verwachting. De zaal was vol en de aanwezigen waren zeer geinteresseerd. Dat is af te leiden uit de gestelde vragen.

Ook toen is een peiling gehouden. Het was nagenoeg dezelfde uitkomst als in Ureterp.

In het dorp Jubbega is de 4e informatiebijeenkomst gehouden. Het was een tafelgesprek wat er met de aanwezigen is houden. Alle aanwezigen hebben zich aangemeld als lid. Er was een grotere opkomst verwacht.