Algemene contactgegevens Leco energie

LECO energie is op het adres :

Slusleane 3, 8408 CB Lippenhuizen
Telefoon : 06-54936859.

E-mail   : info(at)leco-energie(dot)nl

Bankrekeningnummer : Triodos bank  NL83TRIO0784 7344 61.

                                   RABO bank    NL59RABO0328 3792 04.


Inschrijving Kamer van Koophandel : 57476640.

Samenstelling van het bestuur.

Het bestuur van LECO bestaat uit 5 personen. Het bestuur blijft aan tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De eerste ledenvergadering wordt gehouden in begin 2014. Het werkbestuur is dan aftredend en het is aan de ledenvergadering een nieuw bestuur te kiezen.

Het bestuur is alsvolgt samengesteld :

Leo Andringa, voorzitter
Slusleane 3,
8408 CB Lippenhuizen.
Mail-adres: leo(at)leco-energie(dot)nl

Jan de Beer, secretaris/penningmeester
Bommegaerde 174,
9244 AM Beetsterzwaag.
Mail-adres: secretaris(at)leco-energie(dot)nl.

J.C.Miltenburg,

in Beetsterzwaag. penningmeester

mailadres : vanmiltenburghans90(at)gmail(dot)com.

 

Bert Schenkel,

Doalhof 126, 8401 XN Gorredijk, bestuurslid

M : b(dot)schenkel(at)nathan(dot)nl

 

Oprichtingsakte LECO.

Notaris Anna de Vries te Ureterp heeft een akte van oprichting van de Lokale Energie Cooperatie Opsterland gemaakt. Deze akte werd in februari 2013 officieel getekend. Deze akte van oprichting is te raadplegen. Klik op akte van oprichting.

Communicatieplan LECO.

Het bestuur van LECO heeft het communicatieplan vastgesteld. Dit communicatieplan wordt gebruikt als leidraad voor het uitvoeren van de ambitie van LECO. Op dit moment wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Een van de belangrijke onderdelen uit het communicatieplan is het werven van leden. De komende maanden worden akties gehouden om leden te werven. Hoe we dat gaan doen, is te lezen in  het plan.