Na corona kwam er een stilstand bij LECO wat betreft de uitvoering van projecten. Voor 11 projecten zijn subsidies aangevraagd. Het is een nieuwe regeling ter vervanging van de postcoderegeling. De postcoderegeling was een ingewikkelde regeling.

Er is door de overheid bepaald dat de eigendom van projecten voor het plaatsen zonnepanelen op grote daken eigendom zijn van de energie coöperatie voor 50%.  De andere 50% wordt eigendom van deelnemers in de projecten. Omdat er draagvlak voor projecten onder de inwoners moet zijn worden ze uitgenodigd om zich te melden als deelnemer in een project.

Vooral financieel. Aan de uitwerking van de projecten wordt nu gewerkt.  De deelnemers kunnen deelnemers kunnen geld lenen aan de energiecoorperatie. Onze coöperatie betaalt 3,5 % rente per gedurende 15 jaar.  Een tweede voorwaarde is dat de deelnemer zelf een kleinverbruikers aansluiting heeft.  Kleinverbruikers hebben een EAN code.  Die EAN code staat op uw factuur van uw energieleverancier.  U kunt zich tot 31 maart 2022 aanmelden via de website van LECO-energie.  Het aanmeldformulier staat op de website  www.leco-energie.nl .

Belangstellenden als deelnemer regeling dienen zich aan het aanmelden. Binnenkort wordt meer informatie op de website geplaatst met meer uitleg van de regeling.

Blijf kijken op de website.