Het heeft even geduurd. Het is nu dan toch zou ver. De maand mei 2022 kunt u zich nog inschrijven als deelnemer. De informatie op de site staat in een aparte kolom.

Hieronder staat              Informatie.      Belangrijk genoeg om die ook door te lezen.