Dat er wat staat te gebeuren is duidelijk. De brievenbus vol met foldermateriaal over de gemeenteraadsverkiezingen.  LECO-energie is geen politieke maar een maatschappelijke organisatie.

Stem op LECO door aan te melden als deelnemer/ mede-eigenaar van de zonnepanelen installaties.   In 2022 worden 4 projecten gerealiseerd, te beginnen in Lippenhuizen en dan Jubbega en Hoornsterzwaag.

De eigendom van die installaties wordt voor 50% eigendom van de deelnemers in die projecten.  U kunt deelnemer worden door LECO geld te lenen tegen 3 ½ % rente gedurende 15 jaar. Dat wordt ook als een soort hypotheek in de overeenkomst vastgelegd.  Bezoek onze website www.leco-energie.nl . Doe dat voor 31 maart 2022 om deelnemer te worden.

Particulieren kunnen zich melden om op eigen dak zonnepanelen te laten leggen door LECO. Bij verkoop van 10 zonnepanelen wordt er 1 gedoneerd aan het dorp.  Bijvoorbeeld op een multifunctioneel gebouw, sportcomplex enz.

Wij willen ook het bedrijven op het industrieterrein in Gorredijk zonnepanelen leggen. Volgens nieuwe wetgeving moeten de eigenaren voor het eigen stroom verbruik zonnepanelen leggen. Is er nog ruimte op het dak over dan gaat LECO voor de dorpen particulieren in de dorpen om 50% eigenaar te worden door geld uit te lenen tegen 3,5 %  rente.  Geldt ook voor een tijdelijk zonnepark met mogelijkheid van batterijopslag van de stroom ten behoeve van de zwembad en nieuwe sportcomplex. En  Skans natuurlijk.

Redenen genoeg om te kiezen voor LECO.  Schrijf in voor die 4 projecten. Meldt u aan.

Dat is nog eens echt kiezen.