Postcoderoosregeling wordt vervangen

Per 1 januari 2021 wordt de Postcoderoosregeling vervangen door een nieuwe regeling. Wat verandert er?

In de huidige Postcoderoosregeling kunnen particulieren en middenstanders die geen geschikt dak hebben certificaten kopen van zonnepanelen. In feite betalen ze voor zonnepanelen op het dak van een ander en profiteren ze hiervan. De verschuldigde energiebelasting over het verbruik van de stroom wordt door de belastingdienst terugbetaald. Dit gebeurt in het begin van het nieuwe jaar via de eindafrekening van de energienota.

Omdat de huidige regeling ingewikkeld is en veel administratief werk vraagt, komt het ministerie van IenW, waar milieu onder valt, per 1 januari 2021 met een nieuwe regeling. Alles blijft hetzelfde maar de betaalde energiebelasting wordt uitbetaald aan de bezitter van de certificaten in de vorm van een subsidie.

De energiecoöperatie – in dit geval LECO-energie – moet de subsidie aanvragen bij de Rijksoverheid. Voor 2021 zal dat zijn vóór 1 april 2021.

De planning is dat LECO in 2021 drie zogenaamde Postcoderoosprojecten gaat realiseren. Twee projecten in Jubbega-Hoornsterzwaag en één project in Gorredijk, met in totaal 750 zonnepanelen. De postcodegebieden Jubbega en Gorredijk bestrijken een groot deel van de gemeente Opsterland en het gebied Jubbega-Hoornsterzwaag van de gemeente Heerenveen. Woont u in dit gebied, dan kunt u zich nu aanmelden.

Koop certificaten en profiteer van de vernieuwde Postcoderoosregeling. Neem contact op met LECO-energie.